• darkblurbg
  Werkwijze
  MeJa biedt hulp bij psychische problemen rondom een kinderwens, zwangerschap, bevalling en het jonge ouderschap.

De kosten

De zorg bij MeJa valt onder de Zorgverzekeringswet en wordt dus (deels) vergoed door uw zorgverzekering. Wij bieden zowel gecontracteerde als ongecontracteerde zorg.

Gecontracteerde zorg

Wij hebben voor 2024 de volgende contracten afgesloten:

 • DSW (7029)
 • Stad Holland (7037)
 • Aevita/ Eucare (3360)
 • Zilveren Kruis (3311) 
 • FBTO (3351) 
 • Interpolis (3313) 
 • De Friesland (3358) 
 • De christelijke zorgverzekeraar (eerder Pro Life) (3311)
 • ZieZo (3311)

Als je verzekerd bent bij deze verzekering in 2024 krijg je de volledige zorgkosten vergoed. De factuur gaat rechtstreeks naar de verzekeraar, dus je hebt hier geen omkijken naar.  

Ongecontracteerde zorg

Helaas is het niet gelukt om meer contracten af te sluiten. Wij zijn dus deels een ongecontracteerde instelling. De tarieven voor GGZ-zorg worden bepaald vanuit het Zorg Prestatie Model (ZPM). De tarieven hiervoor worden jaarlijks opnieuw vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) en hangen af van de volgende factoren:

 • De vooropleiding van de betreffende hulpverlener
 • Het soort afspraak (diagnostiek of behandeling)
 • De duur van de afspraak

De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt de tarieven van 2024 voor de verschillende prestaties bekijken en vindt u hier. Kijk voor een volledig overzicht van de tarieven hier: https://zorgprestatiemodel.nza.nl. Vul dan bij de setting in: ambulant, kwaltiteitstatuut sectie III. De meest gebruikte tarieven in onze praktijk zie je hieronder. 

Beroeps-categorie Consulttype Tijdsduur Prestatiecode Tarief(€)
Overige beroepen Diagnostiek 60 minuten CO0522 226,92
Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Diagnostiek 60 minuten CO0539 325,46
Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 60 minuten CO0563 255,89
Overige beroepen Behandeling 60 minuten CO0587 189,07
Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Behandeling 60 minuten CO0604 272,47
Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 60 minuten CO0628

215,7

Wij hanteren in de praktijk 100% van de tarieven zoals vastgesteld door de NZA. Voor intercollegiaal overleg en reistijd zijn generieke tarieven vastgesteld. 

MeJa hanteert voor de bepaling van het tarief de tijd die voor u in de agenda was gepland (planning is realisatie). Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. De kosten voor verslaglegging en andere administratieve taken zijn verrekend in het tarief. 

Sommige gesprekken worden door twee hulpverleners gevoerd, zoals het intakegesprek of evaluatiegesprek. In dat geval worden de kosten van beide hulpverleners in rekening gebracht.

Voor meer informatie kunt u de folder over het zorgprestatiemodel lezen. 

Welke polis?

MeJa levert verzekerde zorg. Wij hanteren de regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Dit betekent dat de kosten (deels) door uw zorgverzekeraar vergoed worden. De kwalificaties (m.n. BIG-registratie en Kwaliteitsstatuut GGZ) staan garant voor vergoeding door de zorgverzekeraar. De vergoeding van uw verzekeraar voor het zorgtraject hangt af welke verzekering u hebt gekozen: een naturapolis of een restitutiepolis (een eventueel aanvullende verzekering is niet van belang).

Naturapolis

U hebt geen vrije keuze binnen de zorg. Alleen zorg van zorgaanbieders met wie uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten wordt volledig vergoed. In het geval van MEJA wordt de zorg volledig vergoed als je een naturapolis hebt bij DSW of Aevitae.

Omdat wij verder geen contracten met verzekeraars hebben afgesloten, wordt voor alle andere verzekeraars slechts een deel vergoed. Het zelf te betalen bedrag (de eigen bijdrage) kan hierdoor flink oplopen. De vergoeding varieert per zorgverzekeraar. Informeer zo nodig bij uw zorgverzekeraar hoeveel (welk percentage) u zelf aan eigen bijdrage moet betalen. Dit is volledig uw eigen verantwoordelijkheid, dus zoek dit goed uit. U kunt aangeven dat wij de WMG (Wet Marktordening Gezondheidzorg) tarieven, bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA), hanteren. Houd er rekening mee dat de zorgverzekeraar in alle gevallen uw eigen risico zal aanspreken.

Lees ook de betalingsvoorwaarden van MeJa.

Restitutiepolis

Bij een zuivere restitutiepolis vergoedt uw verzekeraar alle zorgkosten, andere restitutiepolissen vergoeden slechts een deel. Als u twijfelt of u een (zuivere) restitutiepolis hebt, bel dan even uw verzekeraar om dit na te vragen. Vraag dan of u 100 % van het WMG/NZA tarief vergoed krijgt van GGZ-zorg. Een zuivere restitutiepolis vergoedt 100% van het NZA-tarief bij ongecontracteerdezorgverleners. Let op: een vergoeding van 100% van het gemiddeld gecontracteerde uurtarief’ is GEEN restitutiepolis. Dit is namelijk niet het NZA-tarief en dus vergoeden ze niet voor 100% de kosten bij MeJa.  

Voor 2024 zijn de polisvoorwaarden van alle verzekeringen inmiddels bekend. Wat opvalt is dat er nauwelijks meer een restitutiepolis wordt aangeboden. Naar ons weten zijn dit er nog twee: menzis basis vrij en ASR eigen keuze.

Het eigen risico, (dit jaar vastgesteld op € 385) geldt voor zowel de naturapolis als de restitutiepolis

Meer informatie over de vergoedingen bij een contractvrije psycholoog klik dan op deze link of kijk op  Zorgwijzer.nl.

Let op: Dit gaat over de tarieven bij een praktijk. Wij zijn een instelling en dit kun je niet altijd 1-op-1 overnemen. Dus controleer dit altijd goed in de polis van de verzekering van jouw voorkeur.  Dit blijft volledig je eigen verantwoordelijkheid. 

Praktisch:

Elke maand ontvangt u een factuur van MeJa. Onze betalingstermijn is 30 dagen. Wij adviseren om de rekening direct door te sturen naar uw verzekeraar. Meestal maken zij het geld vrij snel over. In dat geval hoeft u het bedrag niet, of slechts korte tijd voor te schieten.

Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van onze factuur, niet uw verzekeraar! 

 • Andere zorgkosten gehad in hetzelfde jaar?
  Heeft u in hetzelfde jaar ergens anders zorgkosten gehad die onderdeel waren van de basisverzekering? Bijvoorbeeld medicijnen of een behandeling in het ziekenhuis? Dan kan het zijn dat u toen uw eigen risico al heeft betaald. Of een deel daarvan.
 • Heeft u een hoger vrijwillig eigen risico?
  Heeft u bij het afsluiten van uw verzekering gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan is het  eigen risico bedrag bij u hoger. Het wettelijk eigen risico van dit jaar bedraagt 385 euro. Het  maximum eigen risico is 885 euro (500 euro bovenop het verplichte eigen risico). Als u koos voor  een hoger eigen risico bedrag, betaalt u een groter deel van uw zorgkosten zelf.

Machtingsbeleid verzekeraars

Sinds kort zijn er enkele verzekeraars die werken met een zogenaamde machtigingsvereiste. Dat betekent dat wij vooraf een aanvraag moeten indienen om toestemming te krijgen om te behandelen. Wij zijn een kleine praktijk en hebben niet de mogelijkheden om aan deze aanvullende administratieve verplichting van verzekeraars te voldoen. Wij zijn bereid de machtigingsvereiste samen met de client in te vullen tijdens het adviesgesprek. De client is dan zelf verantwoordelijk voor het indienen van de machtiging.

No show

Een niet nagekomen afspraak die niet op tijd (minstens 24 uur van tevoren) door u is afgezegd, valt niet onder verzekerde zorg. Hiervoor wordt een bedrag van €75 bij u persoonlijk in rekening gebracht. Dit is ongeacht de reden van u afwezigheid. 

Privacy regeling

MeJa heeft een informatieverplichting aan de Nederlandse Zorgautoriteit. Dit betekent dat de diagnose en de zorgvraagtypering zichtbaar zijn op de factuur en dat deze gegevens aan de NZA worden geleverd.  MeJa wijst cliënt erop dat deze een privacyverklaring kan invullen indien cliënt bezwaar maakt hiertegen. U kunt hier het formulier downloaden.

Let op: de client en zorgverlener tekenen deze verklaring en deze wordt opgeslagen in het dossier. Tevens dient cliënt zelf deze verklaring op te sturen naar zijn zorgverzekeraar. Doet de client dit niet, dan zal de factuur niet vergoed worden. Dit is volledig de verantwoordelijkheid van client en MeJa is niet aansprakelijk voor de gevolgen bij nalatigheid.

Vergoeding door werkgever

In sommige gevallen is de werkgever of de uitkeringsinstantie bereidt om de behandeling (gedeeltelijk) te betalen. Steeds vaker zien we dat de werkgever het deel dat niet vergoed wordt door de verzekering voor zijn rekening neemt. Wij maken geen offertes en kunnen geen schatting maken van de volledige kosten van de behandeling.

Op de site van de LVVP vindt u informatie over vergoedingen. Ook de folder van de LVVP is erg informatief.

 • Persoonlijk en behandeling op maat
 • Effectieve behandelmethoden
 • Expertise op gebied zwangerschap en psyche 
 • GEEN wachttijd