• darkblurbg
  Werkwijze
  MeJa biedt hulp bij psychische problemen rondom een kinderwens, zwangerschap, bevalling en het jonge ouderschap.

Het zorgprestatiemodel

Op deze pagina wordt alles uitgelegd over het zorgprestatiemodel en vergoedingen. Onderstaande is ook beschikbaar als presentatie. 

In de GGZ wordt gewerkt met het zorgprestatiemodel. Het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties. De tarieven voor de geleverde zorg worden bepaald door de daadwerkelijk geleverde zorg, wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt.

De factuur ontvangt u maandelijks. De factuur dient u in bij uw verzekeraar. Deze vergoedt op basis van de zorgprestaties. Als uw eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van deze prestaties.

 In de vrijgevestigde setting zijn vier verschillende zorgprestaties mogelijk:

 • consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;
 • consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;
 • intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;
 • reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen;
 • groepsconsulten: als u groepstherapie doet.

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep (GZ psycholoog of klinisch psycholoog) van uw behandelaar en de duur van het consult. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt de tarieven van 2022 voor de verschillende prestaties bekijken, voor zowel de gz-psycholoog als voor de klinisch psycholoog. Ook de tarieven voor 2023 zijn bekend en vindt u hier. Wij hanteren in de praktijk 100% van de tarieven zoals vastgesteld door de NZA. Voor intercollegiaal overleg en reistijd zijn generieke tarieven vastgesteld. 

MeJa hanteert voor de bepaling van het tarief de tijd die voor u in de agenda was gepland (planning is realisatie). Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. De kosten voor verslaglegging en andere administratieve taken zijn verrekend in het tarief. 

Voor meer informatie kunt u de folder over het zorgprestatiemodel lezen. Daarnaast hebben we ook een voorbeeld van onze werkwijze en de bijbehorende kosten van een behandeling op papier gezet, voor zowel behandeling bij de GZ psycholoog als bij de klinisch psycholoog. Hopelijk maakt dit bovenstaande meer concreet en inzichtelijk. 

Vergoeding van de zorgverzekeraar:

MeJa levert verzekerde zorg. Dit betekent dat de kosten (deels) door uw zorgverzekeraar vergoed worden. De kwalificaties (m.n. BIG-registratie en Kwaliteitsstatuut GGZ) staan garant voor vergoeding door de zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding hangt af van uw polis. Omdat MeJa voor 2022 en 2023 geen contracten afgesloten heeft met zorgverzekeraars, zult u de kosten eerst zelf moeten betalen. U krijgt maandelijks een factuur met alle informatie die nodig is voor een vergoeding van de kosten door uw zorgverzekeraar. De vergoeding varieert per zorgverzekeraar. U kunt vooraf bij uw zorgverzekeraar navragen hoeveel u vergoed krijgt. Dit is volledig uw eigen verantwoordelijkheid, dus zoek dit goed uit. Houd er rekening mee dat de zorgverzekeraar in alle gevallen uw eigen risico zal aanspreken. Lees ook de betalingsvoorwaarden van MeJa.

Meer informatie over de vergoedingen bij een contractvrije psycholoog klik dan op deze link.

 • Andere zorgkosten gehad in hetzelfde jaar?
  Heeft u in hetzelfde jaar ergens anders zorgkosten gehad die onderdeel waren van de basisverzekering? Bijvoorbeeld medicijnen of een behandeling in het ziekenhuis? Dan kan het zijn dat u toen uw eigen risico al heeft betaald. Of een deel daarvan.
 • Heeft u een hoger vrijwillig eigen risico?
  Heeft u bij het afsluiten van uw verzekering gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan is het  eigen risico bedrag bij u hoger. Het wettelijk eigen risico van dit jaar bedraagt 385 euro. Het  maximum eigen risico is 885 euro (500 euro bovenop het verplichte eigen risico). Als u koos voor  een hoger eigen risico bedrag, betaalt u een groter deel van uw zorgkosten zelf.

Kijk ook vooral even de presentatie waarin bovenstaande nog even kort wordt toegelicht. 

Verzekeringen die we (helaas) niet meer accepteren:

Sinds kort zijn er enkele verzekeraars die werken met een zogenaamde  machtigingsvereiste. Dat betekent dat wij vooraf een aanvraag moeten indienen om toestemming te krijgen om te behandelen. Wij zijn een kleine praktijk en hebben niet de mogelijkheden om aan deze aanvullende administratieve verplichting van verzekeraars te voldoen. Helaas hebben wij om deze reden moeten besluiten om nieuwe clienten met een verzekering die een mahchtingsvereiste vraagt niet meer te accepteren. 

Wij verwijzen u graag naar het volgende overzicht voor meer informatie om welke verzekeraars dit gaat. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Het is altijd uw eigen verantwoordelijkheid bovenstaande goed te onderzoeken. 

 

No show

Een niet nagekomen afspraak die niet op tijd (minstens 24 uur van tevoren) door u is afgezegd, valt niet onder verzekerde zorg. Hiervoor wordt een bedrag van  50 bij u persoonlijk in rekening gebracht.

Niet-basispakketzorg consult

Is er sprake van problematiek die buiten de verzekerde zorg valt, dan wordt er gesproken van de prestatie 'niet-basispakketzorg consult'. Wanneer u behandeling wilt voor deze problemen dan dient u de kosten hiervan zelf te betalen. Wij rekenen het uurtarief zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. Voor 2022 is dit bedrag 117,33. Hierop rust geen BTW. U ontvangt maandelijks een factuur die u binnen 14 dagen dient te betalen.

Er kunnen ook andere redenen zijn waarom u geen gebruik wenst te maken van verzekerde zorg. Indien u geen gebruik van verzekerde zorg wenst te maken kan dat. Dit betekent dat er geen formele diagnose wordt gesteld en dat u geen nota indient bij de zorgverzekeraar. U betaalt dan zelf. Wij rekenen het uurtarief zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. Hierop rust geen BTW.

Privacy regeling

MeJa heeft een informatieverplichting aan de Nederlandse Zorgautoriteit. Dit betekent dat de diagnose en de zorgvraagtypering zichtbaar zijn op de factuur en dat deze gegevens aan de NZA worden geleverd.  MeJa wijst cliënt erop dat deze een privacyverklaring kan invullen indien cliënt bezwaar maakt hiertegen. U kunt hier het formulier downloaden.

Let op: de client en zorgverlener tekenen deze verklaring en deze wordt opgeslagen in het dossier. Tevens dient cliënt zelf deze verklaring op te sturen naar zijn zorgverzekeraar. Doet de client dit niet, dan zal de factuur niet vergoed worden. Dit is volledig de verantwoordelijkheid van client en MeJa is niet aansprakelijk voor de gevolgen bij nalatigheid.

Vergoeding door werkgever

In sommige gevallen is de werkgever of de uitkeringsinstantie bereidt om de behandeling (gedeeltelijk) te betalen. Met uw toestemming maakt MeJa een offerte voor behandeling. Daarin wordt een schatting van de duur van de behandeling vermeld en de kosten die daarmee gemoeid zijn.

Op de site van de LVVP vindt u informatie over vergoedingen. Ook de folder van de LVVP is erg informatief.

 • Persoonlijk en behandeling op maat
 • Effectieve behandelmethoden
 • Geen wachtlijst
 • Behandeling in de avonduren mogelijk