• darkblurbg
  Werkwijze
  MeJa biedt hulp bij psychische problemen rondom een kinderwens, zwangerschap, bevalling en het jonge ouderschap.

Het zorgprestatiemodel

Op deze pagina wordt alles uitgelegd over het zorgprestatiemodel en vergoedingen.

In de GGZ wordt gewerkt met het zorgprestatiemodel. Het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties. De tarieven voor de geleverde zorg worden bepaald door de daadwerkelijk geleverde zorg, wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt.

In onze instelling zijn verschillende zorgprestaties mogelijk:

 • consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;
 • consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;
 • intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;
 • reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen;
 • groepsconsulten: als u groepstherapie doet.

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep (GZ psycholoog of klinisch psycholoog) van uw behandelaar en de duur van het consult. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt de tarieven van 2023 voor de verschillende prestaties bekijken en vindt u hier. Vanaf 1 september zijn wij een instelling en gelden de NZA instellingstarieven. Kijk voor een volledig overzicht van de tarieven hier: https://zorgprestatiemodel.nza.nl. Vul dan bij de setting in: ambulant, kwaltiteitstatuut sectie III.

Wij hanteren in de praktijk 100% van de tarieven zoals vastgesteld door de NZA. Voor intercollegiaal overleg en reistijd zijn generieke tarieven vastgesteld. 

MeJa hanteert voor de bepaling van het tarief de tijd die voor u in de agenda was gepland (planning is realisatie). Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. De kosten voor verslaglegging en andere administratieve taken zijn verrekend in het tarief. 

Voor meer informatie kunt u de folder over het zorgprestatiemodel lezen. 

Coulanceregeling

Per 1 september 2023 is MeJa een instelling en hanteren wij de NZA instellingstarieven. Deze tarieven liggen hoger dan de tarieven voor 1 september. Voor cliënten die geen volledige vergoeding vanuit de zorgverzekeraar ontvangen passen wij een coulanceregeling toe. Deze coulanceregeling houdt in dat wij een korting bieden op de kosten om tegemoet te komen in het verschil tussen het gefactureerde bedrag en de vergoeding van de zorgverzekeraar. Als coulance bieden wij een maximale korting van 20%. Wij dragen dit verschil grotendeels, omdat we het belangrijk vinden dat de zorg doorgang vindt. Deze  overgangsregeling zal per 1 januari naar de dan geldende inzichten wijzigen. Wij raden alle cliënten aan t.z.t. goed naar de polis van de betreffende zorgverzekeraar te kijken en zonodig gebruik te maken van de mogelijkheid om over te stappen. 

Praktisch:

Elke maand ontvangt u een factuur van MeJa. U dient de factuur in bij uw zorgverzekeraar. Dit kan heel simpel door het PDF bestand te downloaden en deze toe te voegen in de app van uw zorgverzekeraar. Deze wordt in behandeling genomen en krijgt u binnen gemiddeld een week (gedeeltelijk) vergoed op uw rekeningnummer. U kunt een afschrift van de teruggave van uw zorgverzekeraar naar ons mailen. Zo nodig is dan de coulanceregeling van kracht. Dit betekent dat je 80% van het factuurbedrag aan MeJa betaalt, het resterende bedrag van de factuur wordt kwijtgescholden. 

Uiteraard geldt deze coulanceregeling niet als u een restitutiepolis heeft. U betaalt dan het volledige bedrag dat uw zorgverzekeraar aan u vergoedt. 

Vergoeding van de zorgverzekering:

MeJa levert verzekerde zorg. Dit betekent dat de kosten (deels) door uw zorgverzekeraar vergoed worden. De kwalificaties (m.n. BIG-registratie en Kwaliteitsstatuut GGZ) staan garant voor vergoeding door de zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding hangt af van uw polis. Omdat MeJa voor 2023 geen contracten afgesloten heeft met zorgverzekeraars, zult u de kosten eerst zelf moeten betalen. U krijgt maandelijks een factuur met alle informatie die nodig is voor een vergoeding van de kosten door uw zorgverzekeraar. De vergoeding varieert per zorgverzekeraar. U kunt vooraf bij uw zorgverzekeraar navragen hoeveel u vergoed krijgt. Dit is volledig uw eigen verantwoordelijkheid, dus zoek dit goed uit. Houd er rekening mee dat de zorgverzekeraar in alle gevallen uw eigen risico zal aanspreken. Lees ook de betalingsvoorwaarden van MeJa.

Meer informatie over de vergoedingen bij een contractvrije psycholoog klik dan op deze link.

 • Andere zorgkosten gehad in hetzelfde jaar?
  Heeft u in hetzelfde jaar ergens anders zorgkosten gehad die onderdeel waren van de basisverzekering? Bijvoorbeeld medicijnen of een behandeling in het ziekenhuis? Dan kan het zijn dat u toen uw eigen risico al heeft betaald. Of een deel daarvan.
 • Heeft u een hoger vrijwillig eigen risico?
  Heeft u bij het afsluiten van uw verzekering gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan is het  eigen risico bedrag bij u hoger. Het wettelijk eigen risico van dit jaar bedraagt 385 euro. Het  maximum eigen risico is 885 euro (500 euro bovenop het verplichte eigen risico). Als u koos voor  een hoger eigen risico bedrag, betaalt u een groter deel van uw zorgkosten zelf.

 

Verzekeringen die we (helaas) niet meer accepteren:

Sinds kort zijn er enkele verzekeraars die werken met een zogenaamde  machtigingsvereiste. Dat betekent dat wij vooraf een aanvraag moeten indienen om toestemming te krijgen om te behandelen. Wij zijn een kleine praktijk en hebben niet de mogelijkheden om aan deze aanvullende administratieve verplichting van verzekeraars te voldoen. Wij zijn bereid de machtigingsvereiste samen met de client in te vullen tijdens het adviesgesprek. De client is dan zelf verantwoordelijk voor het indienen van de machtiging.

No show

Een niet nagekomen afspraak die niet op tijd (minstens 24 uur van tevoren) door u is afgezegd, valt niet onder verzekerde zorg. Hiervoor wordt een bedrag van €75 bij u persoonlijk in rekening gebracht. Dit is ongeacht de reden van u afwezigheid. 

Niet-basispakketzorg consult

Is er sprake van problematiek die buiten de verzekerde zorg valt, dan wordt er gesproken van de prestatie 'niet-basispakketzorg consult'. Wanneer u behandeling wilt voor deze problemen dan dient u de kosten hiervan zelf te betalen. Wij rekenen het uurtarief zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. U ontvangt maandelijks een factuur die u binnen 14 dagen dient te betalen.

Er kunnen ook andere redenen zijn waarom u geen gebruik wenst te maken van verzekerde zorg. Indien u geen gebruik van verzekerde zorg wenst te maken kan dat. Dit betekent dat er geen formele diagnose wordt gesteld en dat u geen nota indient bij de zorgverzekeraar. U betaalt dan zelf. Wij rekenen het uurtarief zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. Hierop rust geen BTW.

Privacy regeling

MeJa heeft een informatieverplichting aan de Nederlandse Zorgautoriteit. Dit betekent dat de diagnose en de zorgvraagtypering zichtbaar zijn op de factuur en dat deze gegevens aan de NZA worden geleverd.  MeJa wijst cliënt erop dat deze een privacyverklaring kan invullen indien cliënt bezwaar maakt hiertegen. U kunt hier het formulier downloaden.

Let op: de client en zorgverlener tekenen deze verklaring en deze wordt opgeslagen in het dossier. Tevens dient cliënt zelf deze verklaring op te sturen naar zijn zorgverzekeraar. Doet de client dit niet, dan zal de factuur niet vergoed worden. Dit is volledig de verantwoordelijkheid van client en MeJa is niet aansprakelijk voor de gevolgen bij nalatigheid.

Vergoeding door werkgever

In sommige gevallen is de werkgever of de uitkeringsinstantie bereidt om de behandeling (gedeeltelijk) te betalen. Met uw toestemming maakt MeJa een offerte voor behandeling. Daarin wordt een schatting van de duur van de behandeling vermeld en de kosten die daarmee gemoeid zijn.

Op de site van de LVVP vindt u informatie over vergoedingen. Ook de folder van de LVVP is erg informatief.

 • Persoonlijk en behandeling op maat
 • Effectieve behandelmethoden
 • Geen wachtlijst
 • Behandeling in de avonduren mogelijk