• darkblurbg
    Werkwijze
    MeJa biedt hulp bij psychische problemen rondom een kinderwens, zwangerschap, bevalling en het jonge ouderschap.

Verwijzing

Een client heeft een schriftelijke verwijzing nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar. Graag ontvangen wij de verwijzing via zorgdomein. Daarnaast is het mogelijk om de verwijzing via de e-mail of schriftelijk te versturen. In de verwijzing dient in ieder geval te worden vermeld: persoonlijke gegevens van de cliënt, verwijzing voor Specialistische GGZ of Generalistische basis GGZ, voorlopige diagnose, vraagstelling, AGB-code van de huisarts en de datum van verwijzing.
Verder informatie vindt u in deze folder

Overleg

MeJa is bereikbaar voor vragen of een aanmelding van een cliënt. Dit kan telefonisch (050 2083031) of per e-mail (aanmeldingen@meja-psychologie.nl). Het is mogelijk naam en adres op de voicemail achter te laten bij geen gehoor. Indien mogelijk zal MeJa dezelfde dag terugbellen voor overleg.

Behandeltrajecten binnen MeJa

  •  Generalistische basis GGZ:

De Generalistische basis GGZ is voor cliënten waarbij sprake is van problematiek van lichte tot matige ernst, daarbij is de problematiek enkelvoudig en laag complex. Afhankelijk van de ernst van de problematiek en de complexiteit wordt een traject aangeboden. Dit wordt van tevoren met de cliënt besproken en is conform de NZA-richtlijnen.

  • Specialistische GGZ 

De Specialistische GGZ is voor cliënten met zware, ingewikkelde psychische aandoeningen. Indicatie is gebaseerd op de volgende punten: er is sprake van een DSM-stoornis, hoog risico en/of hoge mate van complexiteit van de hulpvraag. Verwijzing kan ook plaatsvinden indien de hulpvraag van de client na behandeling in de Generalistische basis GGZ nog niet is opgelost.

Contra-indicaties

MeJa behandelt geen psychiatrische klachten als psychose en/of ernstige verslavingsproblematiek. Ook mensen die regelmatig in crisis raken kunnen beter binnen een multidisciplinaire GGZ-instelling behandeld worden.

  • Persoonlijk en behandeling op maat
  • Effectieve behandelmethoden
  • Expertise op gebied zwangerschap en psyche 
  • GEEN wachttijd