• darkblurbg
    Aanbod
    MeJa biedt hulp bij psychische problemen rondom een kinderwens, zwangerschap, bevalling en het jonge ouderschap.

Verloskundigen en kraamverzorgers spelen een belangrijke rol bij het signaleren van psychische problematiek. Om de kennis van deze hulpverleners verder te vergroten, biedt MeJa de volgende workshops aan. De workshops zijn bedoeld voor alle hulpverleners die de kennis rondom psychische problematiek in de zwangerschap willen vergroten.

Workshop zwangerschap en PTSS: 

Tussen de 9 en 21% van de vrouwen ervaart de bevalling als een traumatische ervaring. Van alle vrouwen voor wie de bevalling een traumatische gebeurtenis was, ontwikkelt ongeveer 10-13% PTSS. In de literatuur worden verschillende (negatieve) gevolgen genoemd van een traumatische bevallingservaring, waaronder angst voor een volgende zwangerschap of bevalling, een verzoek tot sectio caesarea in een volgende zwangerschap of kiezen voor minder of andere zorg dan medisch geïndiceerd. Ook zijn beschreven: een negatief zelfbeeld bij de moeder, moeilijkheden met borstvoeding, problemen met seksualiteit en de moeder-kindbinding.
Recent is de richtlijn bevallingsgerelateerde posttraumatische-stressstoornis (PTSS) en posttraumatische-stressstoornisklachten (PTSS- klachten) uitgekomen met als doel de zorg verbeteren rondom de zwangere en jonge moeder.
In de cursus is naast het vergroten van theoretische kennis, veel aandacht voor de behandeling en het bespreken van casuïstiek. Ook staan we uitgebreid stil bij de rol van de hulpverlener in dit proces

Workshop de peripartum depressie: 

In Nederland krijgt meer dan 10% van alle zwangeren en pas bevallen vrouwen een peripartum depressie (PPD) binnen één jaar na de bevalling. Ondanks het veelvuldig voorkomen van een PPD wordt een PPD vaak niet tijdig herkend door zorgverleners. Verloskundigen hebben een unieke mogelijkheid om de (psychische) gezondheid van een cliënt te monitoren aangezien zij negen maanden lang intensief contact hebben met hun cliënten. Verloskundigen zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de fysiologie bij moeder en kind dus ook voor het signaleren en het bespreekbaar maken van depressieve gedachten en gevoelens. Echter er is sprake van forse onderdiagnostiek. Door de kennis van de verloskundige te vergroten, bewust te maken van de risico’s en de vaardigheden te vergroten, zal een verloskundige beter in staat zijn een PPD te herkennen.

Accreditatie
Beide nascholingen zijn door de KNOV geaccrediteerd voor 9.5 punten. Op verzoek wordt accreditatie tegen meerprijs geregeld bij andere beroepsverenigingen.

Praktisch
De eerstvolgende uitvoering zal zijn in 2024: datum is nog niet bekend en zal hier vermeld worden.

Kosten
De kosten bedragen €350 inclusief lunch. Lees hier de algemene voorwaarden en de betalingsvoorwaarden. 

Inschrijving
Inschrijving is nu niet mogelijk.

  • Persoonlijk en behandeling op maat
  • Effectieve behandelmethoden
  • Expertise op gebied zwangerschap en psyche 
  • Relatief korte wachttijd