• darkblurbg
  Aanbod
  MeJa biedt hulp bij psychische problemen rondom een kinderwens, zwangerschap, bevalling en het jonge ouderschap.

Verloskundigen en kraamverzorgers spelen een belangrijke rol bij het signaleren van psychische problematiek. Om de kennis van deze hulpverleners verder te vergroten, biedt MeJa de volgende workshops aan. De workshops zijn bedoeld voor alle hulpverleners die de kennis rondom psychische problematiek in de zwangerschap willen vergroten.

 

Nascholing: Slapeloze Nachten

Slaaptekort en psychisch welzijn in de kraamperiode

Slaapgebrek is een bekend fenomeen onder nieuwe moeders, maar het kan veel verder gaan dan een paar gebroken nachten. Kraamvrouwen kampen vaak met ernstige slaapproblemen die hun dagelijks functioneren en psychisch welzijn diepgaand kunnen beïnvloeden. Hoe kunnen we deze problemen beter begrijpen en aanpakken om de gezondheid van moeder en kind te bewaken? En hoe werken we hierin goed met elkaar samen: huisarts, verloskundige, kraamzorg, GGD en psycholoog?  

Accreditatie
Accreditatie bij KNOV aangevraagd.

Praktisch
Deze workshop wordt twee keer georganiseerd op dinsdag 8 en 15 oktober van 17.30-21.00. We starten met broodjes. 

Kosten
Gratis. 

Inschrijving
Stuur een mail naar info@meja-psychologie.nl

Programma

17:30 - 18:00 | Ontvangst met broodjes 

 • Informeel kennismaken 

 

18:00 - 18:15 | Welkom en inleiding 

 • Welkom en opening door de voorzitter 
 • Korte introductie van het programma en de sprekers 

 

18.15 - 18:30 | Slaapproblemen bij Kraamvrouwen: Een Overzicht 

 • Spreker: L. Zwinkels, GZ psycholoog 
 • Onderwerpen: Prevalentie, oorzaken en soorten slaapproblemen postpartum 

 

18:30 - 19:00 | Impact van Slaapgebrek op het Psychisch Welzijn 

 • Spreker: T. Hoogstins, GZ psycholoog, slaapexpert 
 • Onderwerpen: Relatie tussen slaapgebrek en postpartum depressie, angststoornissen en andere psychische klachten 
 • Slaaphygiene 
 • Wat kun je doen als verloskundige? 

 

19.00 - 19.15 | Pauze 

 

19.15 - 19.45 | De impact op de relatie tussen moeder en kind 

 • Spreker: Sandra van Tamelen en Marijke Boer, beiden IMH specialist 
 • Onderwerpen: wat doet slaapttekort in de relatie en hoe beinvloeden moeder en kind elkaar hierin? 
 • Tips en trics voor de verloskundige 

 

19.45- 20:15 | Casuïstiek en Interactieve Discussie 

 • Moderator: Dagvoorzitter 
 • Bespreking van casussen, ervaringen uitwisselen en gezamenlijke oplossingen bedenken 

 

20.15 - 20:30 | Vraag en Antwoord Sessie 

 • Panel: Alle sprekers 
 • Mogelijkheid voor deelnemers om vragen te stellen en verdiepende discussies te voeren 

20:30 | Afsluiting 

 • Netwerkmogelijkheid met een hapje en een drankje 

 

 

Workshop zwangerschap en PTSS: 

Tussen de 9 en 21% van de vrouwen ervaart de bevalling als een traumatische ervaring. Van alle vrouwen voor wie de bevalling een traumatische gebeurtenis was, ontwikkelt ongeveer 10-13% PTSS. In de literatuur worden verschillende (negatieve) gevolgen genoemd van een traumatische bevallingservaring, waaronder angst voor een volgende zwangerschap of bevalling, een verzoek tot sectio caesarea in een volgende zwangerschap of kiezen voor minder of andere zorg dan medisch geïndiceerd. Ook zijn beschreven: een negatief zelfbeeld bij de moeder, moeilijkheden met borstvoeding, problemen met seksualiteit en de moeder-kindbinding.
Recent is de richtlijn bevallingsgerelateerde posttraumatische-stressstoornis (PTSS) en posttraumatische-stressstoornisklachten (PTSS- klachten) uitgekomen met als doel de zorg verbeteren rondom de zwangere en jonge moeder.
In de cursus is naast het vergroten van theoretische kennis, veel aandacht voor de behandeling en het bespreken van casuïstiek. Ook staan we uitgebreid stil bij de rol van de hulpverlener in dit proces

 

Workshop de peripartum depressie: 

In Nederland krijgt meer dan 10% van alle zwangeren en pas bevallen vrouwen een peripartum depressie (PPD) binnen één jaar na de bevalling. Ondanks het veelvuldig voorkomen van een PPD wordt een PPD vaak niet tijdig herkend door zorgverleners. Verloskundigen hebben een unieke mogelijkheid om de (psychische) gezondheid van een cliënt te monitoren aangezien zij negen maanden lang intensief contact hebben met hun cliënten. Verloskundigen zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de fysiologie bij moeder en kind dus ook voor het signaleren en het bespreekbaar maken van depressieve gedachten en gevoelens. Echter er is sprake van forse onderdiagnostiek. Door de kennis van de verloskundige te vergroten, bewust te maken van de risico’s en de vaardigheden te vergroten, zal een verloskundige beter in staat zijn een PPD te herkennen.

Accreditatie
Beide nascholingen zijn door de KNOV geaccrediteerd voor 9.5 punten. Op verzoek wordt accreditatie tegen meerprijs geregeld bij andere beroepsverenigingen.

Praktisch
De eerstvolgende uitvoering zal zijn in 2024: datum is nog niet bekend en zal hier vermeld worden.

Kosten
De kosten bedragen €350 inclusief lunch. Lees hier de algemene voorwaarden en de betalingsvoorwaarden. 

Inschrijving
Inschrijving is nu niet mogelijk.

 • Persoonlijk en behandeling op maat
 • Effectieve behandelmethoden
 • Expertise op gebied zwangerschap en psyche 
 • GEEN wachttijd