• darkblurbg
  Aanbod
  MeJa biedt hulp bij psychische problemen rondom een kinderwens, zwangerschap, bevalling en het jonge ouderschap.

MeJa biedt hulp bij psychische problemen rondom een kinderwens, zwangerschap, bevalling en het jonge ouderschap. Zowel voor (aanstaande) moeders als vaders. Het ouderschap is een fase die op alle levensgebieden grote veranderingen met zich meebrengt. Angst en somberheid zijn veel voorkomende problemen in deze levensfase en ook rouw en trauma komt regelmatig voor. Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat psychische problemen tijdens de zwangerschap en in het kraambed niet alleen het functioneren van de (aanstaande) ouders beperken, maar ook de ontwikkeling van het (ongeboren) kind ongunstig kunnen beïnvloeden. Veel ouders zoeken in deze levensfase vaak geen of te laat hulp. Er is steeds meer bekend over effectieve behandelingen bij de (aanstaande) ouders. Geboden hulp kan vaak kortdurend zijn en heeft een positief effect op de hechting tussen ouder en kind.

Binnen het team is expertise op het gebied van verloskunde en psychologie. Door deze kennis te verbinden kunnen we zorg bieden op het grensvlak tussen verloskunde en psychologie. In de behandeling wordt gebruik gemaakt van verschillende behandelvormen afhankelijk van de problematiek en uw wens.

MeJa besteedt veel aandacht aan het bevorderen van de hechting en onderstreept hierbij het belang van preventie. 

Vergoede zorg

Om zorg te kunnen leveren die wordt vergoed vanuit de basisverzekering hanteren wij de regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Om in aanmerking te komen voor vergoeding moet er sprake zijn van een DSM classificatie. Onder andere aanpassingsklachten, relatieproblemen en werkgerelateerde problematiek vallen niet onder de verzekerde zorg. Meer informatie vind je hier.

Er wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens de landelijke richtlijnen. Behandeling wordt altijd uitgevoerd door een GZ-psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog (BIG geregistreerd). Tevens werken we met ambulante behandelaren die op indicatie ook thuis zorg kunnen bieden. De keuze voor een methode is afhankelijk van de problematiek en de voorkeur van de cliënt. De volgende therapievormen worden aangeboden:

 • Cognitieve gedragstherapie
  Cognitieve gedragstherapie is een therapievorm waarin het menselijk gedrag en diens denken, in wisselwerking met omgevingsfactoren, centraal staat. Het uitgangspunt is hierbij dat alle psychische problemen of stoornissen worden gekenmerkt door vervormende of disfunctionele denkgewoonten die de stemming en het gedrag beïnvloeden. Het doel van cognitieve gedragstherapie is het opheffen van concrete problemen, belemmerende gevoelens en negatieve denkbeelden. Meer informatie is te vinden op vgct.nl.
 • Infant Mental Health                                                                                                                Infant Mental Health richt zich op de ontwikkeling van jonge kinderen (-9 maanden t/m 5 jaar) en hun ouders, waarbij het versterken van de ouder-kind relatie centraal staat. Geregeld voelen ouders zich onzeker over de ontwikkeling van hun kindje, hun eigen rol als ouder of over het opbouwen van een relatie met hun kindje. Vanuit de IMH visie kan Meja hierin gericht ondersteunen. Dit wordt gedaan door goed te luisteren naar ouders, te observeren (het kind, de ouder en de interactie) en ouders handvatten aan te reiken (individueel of in een groep), zodat ouders meer vertrouwen voelen in het ouderschap en/of meer verbinding voelen met hun kindje. Deze vorm van zorg is beschikbaar voor ouders die in zorg zijn bij Meja en die bij kan dragen aan het herstel.
 • Schematherapie
  Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met ernstige psychische problematiek. Schematherapie helpt de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit de jeugd op deze patronen en op het dagelijkse leven worden onderzocht.  Het doel is beter voelen wat de behoefte is en op een gezonde manier met deze behoefte omgaan. Hierdoor verandert niet alleen het gedrag maar ook gedachten en gevoelens. Meer informatie is te vinden op schematherapie.nl.
 • Partnerrelatietherapie
  Kenmerkend voor relatietherapie (systeemtherapie) is dat partners meestal samen in therapie zijn. In de gesprekken kan de nadruk liggen op het veranderen van de omgang met elkaar of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken. In de therapie worden de partners bewust van de manier waarop ze op elkaar reageren en krijgen zicht op de invloed die ze op elkaar hebben. Van daaruit wordt er gewerkt naar een oplossing. Relatietherapie wordt enkel vergoed als er sprake is van individuele problematiek die wordt geluxeerd door de relatie. In alle andere gevallen gaat het hier om onverzekerde zorg. Meer informatie is te vinden op nvrg.nl.
 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
  Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken. EMDR wordt ook steeds vaker ingezet bij andere problemen en klachten zoals bijvoorbeeld en chronische pijn. Meer informatie is te vinden op emdr.nl.
 • Mindfulness
  Mindfulness is een behandelvorm waarbij cliënten technieken leren te gebruiken om bewuster en beter om te gaan met stress, pijn en ander ongemak. Mindfulness wordt in de praktijk vaak gecombineerd met andere therapievormen, zoals cognitieve gedragstherapie. 

Groepsbehandeling

Bij MeJa bieden we diverse groepsbehandelingen. De behandeling vindt dan plaats in groepsverband met mensen met vergelijkbare klachten, ervaringen en/of problemen. Ondanks dat de behandeling in groepsverband plaatsvindt, werkt iedereen aan zijn/haar eigen klachten. Echter komen deze klachten dikwijls sterk overeen waardoor mensen zich in een groep vaak begrepen voelen. Dit zorgt voor herkenning, begrip en steun.

In de groep staan we stil bij ieders ervaring, waardoor je een ander licht kunt werpen op je eigen situatie en tot nieuwe inzichten kunt komen. Leren van elkaar. Hoewel veel mensen het in eerste instantie spannend vinden om groepstherapie te volgen, ervaren de meeste mensen groepstherapie als heel waardevol.
We bieden diverse groepen aan, zoals schematherapie, Voluit Leven, Lichaamsgericht werken, mindful met je baby en een groepstherapie speciaal voor vaders.

Ook voor mannen

Graag willen we expliciet benoemen dat wij ook zorg verlenen aan mannen binnen ons centrum. Helaas is er nog steeds te weinig aandacht voor de beleving van de man gedurende de (gewenste) zwangerschap en de bevalling. De transitie naar het vaderschap is eveneens een intense verandering. Echter deze gebeurtenissen en de rolverandering van het vaderschap kan een grote impact hebben, waardoor psychische klachten kunnen ontstaan. Daarom bieden we ook hulp aan mannen binnen onze praktijk.

Contra-indicaties

MeJa behandelt geen psychiatrische klachten als psychose en/of ernstige verslavingsproblematiek. Ook mensen die regelmatig in crisis raken kunnen beter binnen een multidisciplinaire GGZ-instelling behandeld worden.

 • Persoonlijk en behandeling op maat
 • Effectieve behandelmethoden
 • Expertise op gebied zwangerschap en psyche 
 • Relatief korte wachttijd