• darkblurbg
  Aanbod
  MeJa biedt hulp bij psychische problemen rondom een kinderwens, zwangerschap, bevalling en het jonge ouderschap.

MeJa biedt hulp bij psychische problemen rondom een kinderwens, zwangerschap, bevalling en het jonge ouderschap. Een fase die op alle levensgebieden grote veranderingen met zich meebrengt. Angst en somberheid zijn veel voorkomende problemen in deze levensfase en ook rouw en trauma komt regelmatig voor. Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat psychische problemen tijdens de zwangerschap en in het kraambed niet alleen het functioneren van de (aanstaande) ouders beperken, maar ook de ontwikkeling van het (ongeboren) kind ongunstig kunnen beïnvloeden. Veel ouders zoeken in deze levensfase vaak geen of te laat hulp. Er is steeds meer bekend over effectieve behandelingen bij de (aanstaande) ouders. Geboden hulp kan vaak kortdurend zijn en heeft een positief effect op de hechting tussen ouder en kind.

Binnen het team is expertise op het gebied van verloskunde en psychologie. Door deze kennis te verbinden kunnen we zorg bieden op het grensvlak tussen verloskunde en psychologie. In de behandeling wordt gebruik gemaakt van verschillende behandelvormen afhankelijk van de problematiek en uw wens.

MeJa besteedt veel aandacht aan het bevorderen van de hechting en onderstreept hierbij het belang van preventie. Een voorbeeld van preventieve zorg zijn de trainingen “in gesprek over mijn kinderwens” en “in gesprek over het ouderschap”.

Er wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens de landelijke richtlijnen. Behandeling wordt altijd uitgevoerd door een GZ-psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog (BIG geregistreerd). De keuze voor een methode is afhankelijk van de problematiek en de voorkeur van de cliënt. De volgende therapievormen worden aangeboden:

 • Cognitieve gedragstherapie
  Cognitieve gedragstherapie is een therapievorm waarin het menselijk gedrag en diens denken, in wisselwerking met omgevingsfactoren, centraal staat. Het uitgangspunt is hierbij dat alle psychische problemen of stoornissen worden gekenmerkt door vervormende of disfunctionele denkgewoonten die de stemming en het gedrag beïnvloeden. Het doel van cognitieve gedragstherapie is het opheffen van concrete problemen, belemmerende gevoelens en negatieve denkbeelden. Meer informatie is te vinden op vgct.nl.
 • Schematherapie
  Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met ernstige psychische problematiek. Schematherapie helpt de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit de jeugd op deze patronen en op het dagelijkse leven worden onderzocht.  Het doel is beter voelen wat de behoefte is en op een gezonde manier met deze behoefte omgaan. Hierdoor verandert niet alleen het gedrag maar ook gedachten en gevoelens. Meer informatie is te vinden op schematherapie.nl
 • Partnerrelatietherapie
  Kenmerkend voor relatietherapie (systeemtherapie) is dat partners meestal samen in therapie zijn. In de gesprekken kan de nadruk liggen op het veranderen van de omgang met elkaar of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken. In de therapie worden de partners bewust van de manier waarop ze op elkaar reageren en krijgen zicht op de invloed die ze op elkaar hebben. Van daaruit wordt er gewerkt naar een oplossing. Meer informatie is te vinden op nvrg.nl.
 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
  Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken. EMDR wordt ook steeds vaker ingezet bij andere problemen en klachten zoals bijvoorbeeld en chronische pijn. Meer informatie is te vinden op emdr.nl.
 • Mindfulness
  Mindfulness is een behandelvorm waarbij cliënten technieken leren te gebruiken om bewuster en beter om te gaan met stress, pijn en ander ongemak. Mindfulness wordt in de praktijk vaak gecombineerd met andere therapievormen, zoals cognitieve gedragstherapie.

Contra-indicaties

MeJa behandelt geen psychiatrische klachten als psychose en/of ernstige verslavingsproblematiek. Ook mensen die regelmatig in crisis raken kunnen beter binnen een GGZ-instelling behandeld worden.

 • Persoonlijk en behandeling op maat
 • Effectieve behandelmethoden
 • Geen wachtlijst
 • Behandeling in de avonduren mogelijk