• darkblurbg
    Contact
    Mogelijk zijn er na het lezen van de website vragen of wilt u zich aanmelden. Bel of mail gerust.

U kunt zich hier aanmelden via dit aanmeldformulier. Aanmelding is mogelijk als u een verwijzing hebt van de huisarts (op schrift of via zorgdomein). U dient op de hoogte te zijn van de behandelvoorwaarden. Leest u ook goed de informatie over de kosten van de zorg en de vergoeding van uw zorgverzekering. 

Indien u de behandeling volledig zelf wilt betalen, is een verwijzing van de huisarts niet nodig.

Telefonische screening

Na aanmelding ontvangt u binnen een week een uitnodiging voor een intakegesprek. Indien het aanmeldformulier daar aanleiding toe geeft, zal er eerst telefonisch contact plaatsvinden. In alle andere gevallen doen we de screening aan de hand van het ingevulde formulier. In geval van een wachttijd wordt tevens beoordeeld of dit verantwoord is en wordt u geïnformeerd waar u tussentijds terecht kan voor eventueel vereiste zorg. In geval dat de problematiek dusdanig is dat de behandeling niet kan wachten, dan wordt gezorgd voor een terugverwijzing (naar de huisarts) of wordt er meegedacht over een passend alternatief. 

Coronavirus

Gezien de huidige coronacrisis zijn we genoodzaakt maatregelen te nemen in de praktijk. Wij volgen hierbij de richtlijnen van de RIVM en van de beroepsgroep. Ten tijde van de aanmelding wordt u geïnformeerd over de dan geldende maatregelen.

  • Persoonlijk en behandeling op maat
  • Effectieve behandelmethoden
  • Geen wachtlijst
  • Behandeling in de avonduren mogelijk