• darkblurbg
    Werkwijze
    MeJa biedt hulp bij psychische problemen rondom een kinderwens, zwangerschap, bevalling en het jonge ouderschap.

MeJa is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). De praktijk voldoet hiermee aan de (strenge) kwaliteitscriteria van deze beroepsvereniging en worden daartoe minimaal eens per vijf jaar gevisiteerd. Indien u desondanks ontevreden bent over de door ons geleverde zorg, en u komt er in gesprek met ons niet uit, dan kunt u een beroep doen op de klachtenprocedure van deze beroepsvereniging. Meer informatie is beschikbaar via de LVVP.

  • Persoonlijk en behandeling op maat
  • Effectieve behandelmethoden
  • Geen wachtlijst
  • Behandeling in de avonduren mogelijk