• darkblurbg
    Werkwijze
    MeJa biedt hulp bij psychische problemen rondom een kinderwens, zwangerschap, bevalling en het jonge ouderschap.

MeJa is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). De praktijk voldoet hiermee aan de (strenge) kwaliteitscriteria van deze beroepsvereniging en worden daartoe minimaal eens per vijf jaar gevisiteerd. 

Interne klachtenbehandeling 

Wij proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent. De klacht dient gemotiveerd per e-mail ingediend te worden bij de directie van MeJa. U ontvangt een bevestiging en binnen ten hoogste 6 weken na ontvangst van de klacht stelt de directie u in de gelegenheid om de klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan u toegezonden. Vervolgens neemt de directie binnen 6 weken na het horen een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan u meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.

Externe, onafhankelijke klachtenbehandeling

Mocht uw klacht intern niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden.

U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

Voor meer informatie kijkt u hier 

De Geschillencommissie

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Wil je meer informatie over de werkwijze van de geschillencommissie, kijk dan hier

 

 

 

 

 

 

  • Persoonlijk en behandeling op maat
  • Effectieve behandelmethoden
  • Expertise op gebied zwangerschap en psyche 
  • GEEN wachttijd