• darkblurbg
    Contact
    Mogelijk zijn er na het lezen van de website vragen of wilt u zich aanmelden. Bel of mail gerust.

Er is momenteel GEEN wachttijd voor intake en behandeling bij MeJa. De pre intake vindt binnen 2 weken plaats. 

Als u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, waardoor u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake start. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde treeknormen).

Let op: 

Bij een lange wachttijd elders gelden andere regels voor de vergoeding. De NZa stelt dat voor een beperking van de vergoeding van ongecontracteerde zorg geen ruimte is als de zorgverzekeraar te weinig zorg heeft ingekocht of de ingekochte zorg niet voldoet aan de normen voor tijdigheid, bereikbaarheid en/of kwaliteit. Als een verzekerde niet tijdig toegang kan krijgen tot een gecontracteerd alternatief, dan voldoet de zorgverzekeraar namelijk niet aan zijn zorgplicht . In dat geval mag het vergoedingspercentage voor de verzekerde niet onder de 100% komen. Wij verwijzen naar deze NZa-regel indien bij een vergelijkbare gecontracteerde zorgaanbieders een wachttijd bestaat van langer dan 14 weken (Treeknorm) en de wachttijd van MeJa korter is. Hiervoor dien je zelf contact opnemen te nemen met je zorgverzekeraar.

  • Persoonlijk en behandeling op maat
  • Effectieve behandelmethoden
  • Expertise op gebied zwangerschap en psyche 
  • GEEN wachttijd