• darkblurbg
    Werkwijze
    MeJa biedt hulp bij psychische problemen rondom een kinderwens, zwangerschap, bevalling en het jonge ouderschap.

Op dit moment is er sprake van een wachttijd van 8-12 weken.

Let op: Bent u Engelstalig en wilt u zorg. Neem dan even contact op om te overleggen over de mogelijkheden. Wij hebben weinig mogelijkheden binnen de praktijk en dit betekent dat de wachtlijst voor een engelstalige psycholoog langer is dan de reguliere wachttijd. 

Pre-intake

De pre-intake vindt plaats binnen twee weken na de aanmelding. Dit is een telefonisch gesprek van ongeveer 30 minuten. Hierin bespreekt een behandelaar met u de klachten en maakt een inschatting over de mogelijkheden voor behandeling bij MeJa. Er wordt tevens een voorlopig behandelplan opgesteld. Samen met u zullen we kijken wat er mogelijk is in de wachtperiode. Te denken valt aan online begeleiding of het deelnemen aan een passende groep. Als de behandelaar uw klachten passend vindt bij MeJa, dan is de aanmelding definitief en zoeken we zo snel mogelijk een passende behandelaar voor u.  Pas na de pre intake komt u op de definitieve wachtlijst.  
Aan de pre intake zitten uiteraard kosten verbonden welke conform de informatie afhankelijk van de verzekering (deels) vergoed worden. Het gaat hier om een diagnostiekconsult van 30 minuten door een klinisch psycholoog. Ook als u uiteindelijk niet in zorg komt. Lees hier meer over de kosten. 
 
Wij kiezen bewust voor deze aanpak zodat we voorkomen dat er cliënten op de wachtlijst staan die niet passen binnen de aanpak van MeJa. Daarnaast kunnen we een inschatting maken van de eventuele urgentie en eventuele vragen beantwoorden. Onze ervaring is dat we zo de meest passende zorg kunnen bieden door de juiste zorgverlener.  

Diagnostiek

In het eerste gesprek wordt gevraagd wat uw klachten zijn en wat uw reden is voor aanmelding. De achtergrond van uw klachten wordt uitgebreid besproken. De hulpvraag wordt geformuleerd: wat wilt u bereiken met de behandeling? Aan het eind van het eerste gesprek wordt in overleg besproken of behandeling bij MeJa voor u passend is. Zo ja, dan wordt een afspraak gemaakt voor een vervolggesprek. Wanneer u besluit niet verder te gaan, denkt MeJa graag met u mee voor een passend alternatief. 

In de intakefase wordt zo nodig gebruik gemaakt van psychologische vragenlijsten en/of registratieformulieren voor het bijhouden van uw klachten. Daarnaast kan uw toestemming gevraagd worden om uw eerdere behandelgegevens op te vragen.

Behandeling

Als de diagnostiek is afgerond en er is een indicatie voor behandeling dan wordt in samenspraak met u een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan omschrijft de klachten, het doel van de behandeling en de behandelmethode. Ook praktische afspraken zoals duur van de gesprekken, het maken van huiswerk, de kosten en andere afspraken worden hierin vermeld. Tevens wordt een inschatting gemaakt hoe lang de behandeling zal duren. De behandeling kan alleen starten als u akkoord gaat met het behandelplan.

Afronding

De behandeling wordt op van te voren afgesproken momenten geëvalueerd. Aan het eind van de behandeling wordt samen met u een terugvalpreventieplan gemaakt. Dit verkleint de kans op het terugkeren van klachten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van E-health. Na afloop van de behandeling ontvangt de verwijzer schriftelijk bericht (uiteraard alleen met uw instemming).

Alle gesprekken duren 60 minuten, tenzij anders afgesproken.

  • Persoonlijk en behandeling op maat
  • Effectieve behandelmethoden
  • Expertise op gebied zwangerschap en psyche 
  • Relatief korte wachttijd